Allmänna villkor

 

  1. Fundcurve AB, org.nr 556903-5511, ("Fundcurve") tillhandahåller på webbsidan Fundcurve.se ("Webbplatsen") beräkningar som visar företag och/eller koncerner ("Företag") motiverade räntevillkor på deras nuvarande eller önskade bankfinansiering. Företag vars motiverade räntevillkor är bättre än nuvarande och företag som söker ny finansiering erbjuds därefter att köpa ett förhandlingsunderlag ("Förhandlingsunderlag") eller att få indikativa villkor från andra banker ("Indikativa villkor"). Gemensamt kallas de olika funktionerna "Tjänsten".
  2. Fundcurve är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.
  3. Beräkningarna som utförs på Webbplatsen och används till Förhandlingsunderlagen baseras på matematiska modeller, olika riskparametrar och data från kapitalmarknaden. Fundcurve garanterar inte att alla beräkningar, riskparametrar och övrig data är korrekta.
  4. Indikativa villkor innebär att Företaget lämnar fullmakt för Fundcurve att undersöka vilka räntevillkor som andra banker indikativt är villiga att erbjuda Företaget. De indikativa villkoren är icke-bindande och innebär inte ett kreditbeslut.
  5. Beräkningar av vilka räntevillkor ett Företag förtjänar är kostnadsfria och innebär ingen förpliktelse för Företaget. Priset för ett Förhandlingsunderlag eller för att undersöka Indikativa villkor är 5 000 kr om den totala finansieringen uppgår till högst 10 000 000 kr. Vid finansiering överstigande 10 000 000 kr är priset 10 000 kr. Priset beräknas gemensamt för ett Företag och är oberoende av antal företag i en koncern.
  6. Med undantag för vad som framgår av punkten 5 är Tjänsten kostnadsfri för Företag som söker ny finansiering, för Företag som inte indikeras bättre villkor än nuvarande och för Företag som genom Tjänsten byter till bank som indikerat villkor.
  7. Samtliga priser är exklusive lagstadgad mervärdesskatt och faktureras med betalningstid 20 dagar.