februari 2013

Lägre inflation bäddar för sänkta företagsräntor!

Idag på morgonen publicerade Statistiska Centralbyrån, SCB, statistik över utvecklingen av svensk inflation och arbetslöshet i januari. Arbetslösheten steg till 8,4 %, vilket var något lägre än marknadens förväntningar på 8,5 %. Inflationen mätt med KPIF (KPI med fast ränta) var 1,0 %, vilket kan jämföras med marknadens förväntningar på 1,1 % och de 1,2 % som Riksbanken hade i sin reporäntebana när man beslutade att hålla reporäntan oförändrad på 1 %. Den lägre inflationen än i Riksbankens prognos ökar sannolikheten för att Riksbanken sänker räntan vid nästa räntemöte i april. Detta bör i sin tur leda till sänkta företagsräntor, även för små- och medelstora företag.

Vad också kan nämnas är att banken SEB under gårdagen emitterade en 7-årig säkerställd obligation på 1 miljard Euro till en ränta på 1,69 %. Detta är det lägsta SEB någonsin fått betala för en liknande obligation och visar hur stark efterfrågan för närvarande är från marknaden att investera i svenska banker. Det är exempelvis sådan statistik som ligger till grund för de beräkningar Fundcurve gör när företagsräntor estimeras. Svenska bankers allt lägre upplåningskostnader, tillsammans med ökad sannolikhet för lägre reporänta, bäddar tillsammans för lägre företagsräntor under 2013. Möjligheterna till detta ökar ytterligare om företag använder sig av Fundcurves rapporter vid förhandlingar med banken. 

Läs mer

Välkommen till Fundcurve!

Nu finns äntligen Fundcurve, tjänsten som är först i sitt slag med att hjälpa företag att utvärdera och påverka sina räntekostnader. Nästan alla företag kan påverka sin ränta genom att förhandla bättre, förbättra sin kreditvärdighet och ställa bättre säkerheter. Fundcurve förklarar och kvantifierar allt i en rapport som tar max 2 minuter att köpa. Är Du nyfiken på att utvärdera just Ditt företags ränta?

Läs mer