oktober 2013

Intervju om boräntor i Di

Di publicerar i både papperstidningen och på di.se idag en intervju där vår VD bland annat lyfter fram att det är bankernas lönsamheten på bolåntagarna snarare än själva bolånen som ofta är hög. Tipset är därför att utgå från kringtjänsterna när boräntan förhandlas och för de som inte vill eller orkar spela ut bankerna mot varandra ger våra ränteanalyser det stöd som behövs för att få rimliga räntor hos den befintliga banken.

Läs mer

Nu finns våra ränteanalyser även för bolån!

Vi lanserar idag ränteanalyser för bolån. I likhet med ränteanalyserna för företagslån utgår dessa från bankernas modeller och inte vad andra låntagare betalar och visar därför varje unik låntagare vilken ränta just den låntagaren bör betala på bolånet. Låntagaren ser förhandlingsutrymmet på olika räntebindningstider och hur boräntan kan påverkas på andra sätt än genom förhandling. För varje låntagare visar vi även bankens lönsamhet på både bolånet och hela låntagaren. Välj exempelanalyser bland rubrikerna för ett konkret exempel av innehållet.

Våra ränteanalyser kommer inte att revolutionera bankernas bolånemarginaler totalt. Däremot kommer ränteanalyserna bidra till bättre villkor för enskilda låntagare, liksom de för vissa andra låntagare kommer klargöra att nuvarande villkor är omotiverat bra. Vilka ska då köpa en ränteanalys? Vi vänder oss främst till alla de låntagare som vill ha rimliga villkor men inte har tid, ork eller lust att besöka flera banker och spela ut dessa mot varandra i en förhandling.

Läs mer