mars 2014

Vad är en motiverad ränta på en checkräkningskredit?

Många frågar oss vad som är en motiverad ränta på företags checkräkningskrediter och precis som räntorna på andra former av företagslån är variationen mellan olika företag stor.

Den största skillnaden mellan checkräkningskrediter och andra former av företagslån är att låntagaren betalar en fast ränta för att kunna utnyttja det beviljade kreditutrymmet och en rörlig ränta när krediten utnyttjas. Den fasta räntan debiteras normalt den 1 januari varje år och kallas hos Danske Bank, SEB, Swedbank och de fristående sparbankerna kreditavgift. Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank och Nordea kallar den istället för kontraktsränta.

Den rörliga räntan bestäms på samma sätt som företagsräntor i allmänhet och är därför unik för varje företag eftersom den utgår från företagets kreditvärdighet, ställda säkerheter och storleken på det beviljade kreditutrymmet. Även den fasta räntan är unik för varje företag och det går därför inte att specificera en exakt procentsats som rimlig. Vissa företag betalar ingen fast ränta alls, andra betalar uppåt två procent och enligt vår erfarenhet betalar de flesta 0,5 - 1,0 %.

Som en referensram var den totala räntan, d v s summan av den fasta och den rörliga räntan, på nya eller omförhandlade checkräkningskrediter under januari 2014 2,93 %. Denna siffra är samtidigt kraftigt påverkad av de större företagens förhandlingsstyrka och villkor. Vad som är en motiverar ränta för ett visst unikt företag framgår av våra analyser.

Kommentar 160223: Tänk på att räntan ovan inte är aktuell. En uppdaterad ränta på små företagslån finns här.

Läs mer