april 2014

Handelsbanken beskriver lättnader för småföretag

Handelsbanken beskriver som enda storbank i delårsrapporten för första kvartalet 2014 de lättnader för småföretag som följer av de nya Basel 3-reglerna och som vi tidigare uppmärksammat.

Riskvikterna för små företag minskar med 20,1 % under kvartalet och för medelstora företag med 10,8 % under samma period. Enligt Handelsbanken är ”en viktig förklaring till riskviktsnedgången för företagsexponeringar att de nya kapitaltäckningsreglerna i CRR/CRD IV medför lägre riskvikter för små- och medelstora företag”.

Riskvikterna används för att bedöma med hur stor andel eget kapital som bankerna finansierar företagslånen för att ha motståndskraft mot oväntade kreditförluster och lägre riskvikter innebär att bankerna kan finansiera en mindre andel av företagslånen med eget kapital. Eftersom bankernas aktieägare har högre avkastningsmål än vad deras långivare kräver i ränta medför det en lägre motiverad ränta.

Små och medelstora företag som har olika former av banklån (checkräkningskrediter, avbetalningslån, vanliga lån m.m.) och vars totala lån uppgår till max drygt 13 miljoner kronor bör därför använda de lägre riskvikterna som ett argument för en räntesänkning. Exakt vad som är en motiverad ränta efter de nya reglerna framgår även av våra analyser.

Läs mer