oktober 2014

Vill du ha hjälp att diskutera med banken?

Redan från starten har vi gjort analyser som visar exakt vad som är motiverade lånevillkor för ett visst unikt företag. Analyserna har använts av antingen företag själva när de diskuterat med banken eller av företagens rådgivare. Vi levererar idag bland annat ränteanalyser till Grant Thornton, BDO, Baker Tilly och SRF.

Nu tar vi nästa steg och erbjuder utöver själva analysen även hjälp att diskutera villkoren med den befintliga banken. Vi har en fördel i diskussionen genom att vi förstår hur bankerna tänker och räknar och kan bankspråket. Med vår hjälp kan du därför förbättra villkoren hos den befintliga banken utan att göra en traditionell upphandling. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om just ditt företags förutsättningar eller få referenser av andra som använt våra tjänster!

Läs mer

Vad innebär sänkt reporänta för företagslånen?

I veckan har Riksbanken sänkt reporäntan till 0 procent och redan hörs många röster om att mindre företag inte får del av räntesänkningen.

I praktiken innebär en sänkning av reporäntan att det generellt blir billigare för bankerna att själva låna pengar samtidigt som en sänkning av reporäntan med 0,25 procentenheter inte medför att det blir exakt 0,25 procentenheter billigare för bankerna. Detta beror dels på att räntan som bankerna själva betalar även styrs av andra faktorer och dels på att olika typer av företagslån finansieras på olika sätt. Exempelvis finansierar banken ett företagslån som förfaller om 1 år på ett annat sätt än ett företagslån som förfaller om 3 år och på samma sätt finansierar banken ett lån med pant i bostadsfastigheter på ett annat sätt än ett lån med pant i företagshypotek.


Företag som har lån med rörliga räntor bör därför få sänkta räntor även om den exakt motiverade sänkningen varierar mellan olika företag. En rörlig ränta för företag är antingen en sådan där företaget och banken har avtalat om en fast räntemarginal på en rörlig räntebas, exempelvis att räntan ska vara STIBOR 90 + en procentenhet, eller en för närvarande-ränta.


Den vanligaste räntebasen STIBOR 90 har under veckan minskat med knappt 0,12 procentenheter och skälet till att minskningen inte är 0,25 procentenheter är att många redan hade förväntat sig att Riksbanken skulle sänka reporäntan och att STIBOR 90 därför redan minskat med ungefär lika mycket den senaste månaden. De företag som har en ränta som är kopplad till STIBOR 90 behöver därför inte göra något alls utan får med automatik del av räntesänkningen.


De företag som istället har en så kallad för närvarande-ränta får samtidigt inte del av räntesänkningen med samma automatik. Vi märker redan nu att bankerna justerar räntorna till företagens fördel när företagen själva eller dess rådgivare tar initiativ till en saklig diskussion men problemet är att alldeles för få företag vågar diskutera räntor med bankerna och att alldeles för många företag har den felaktiga uppfattningen att för närvarande-räntorna är rörliga även till företagens fördel.

Läs mer

Räntor på stora företagslån nu 1,88 %

Räntorna på nya och omförhandlade företagslån större än 1 miljon euro, d v s drygt 9 miljoner kronor, uppgick under augusti till 1,88 %. Nivåerna är de lägsta sedan 2010 och motsvarar ett påslag på STIBOR 90 på 1,36 procentenheter.

Statistiken fortsätter att visa att mindre företag inte får räntesänkningar i samma utsträckning som större. Från och med juni till och med augusti föll räntorna på de största företagslånen med 0,47 procentenheter och på de minsta företagslånen med 0,18 procentenheter. Förklaringarna är som vi tidigare påtalat att stora företag med automatik får del av motiverade räntesänkningar eftersom lånevillkoren ofta är kopplade till bankernas kostnader för att själva låna pengar samtidigt som små och medelstora företag normalt har för närvarande-räntorna på sina lån.

Det finns ingen skyldighet för bankerna att sänka för närvarande-räntorna även om en räntesänkning är motiverad men många företag har den felaktiga bilden att för närvarande-räntorna fungerar som rörliga räntor på ett bolån, där bankerna är skyldiga att justera räntan även till låntagarnas fördel. Däremot är bankerna enligt vår uppfattning mycket tillmötesgående att sänka räntan när företagen själva tar initiativ till en diskussion och för del allra flesta små och medelstora företag har förutsättningarna för en lyckad diskussion aldrig varit bättre.

Läs mer

Räntor på checkräkningskrediter i snitt 2,50 %

Räntorna på nya och omförhandlade checkräkningskrediter uppgick under augusti i snitt till 2,50 % och i siffran ingår både den rörliga och eventuella fasta räntan.

I blogginlägget här framgår att motsvarande snitt under januari var 2,93 % och därefter har alltså de faktiska räntorna på checkräkningskrediter fallit.

Funderar du över företagets befintliga ränta eller överväger du en ny checkräkningskredit? Tänk på att villkoren på checkräkningskrediten inte kan bedömas isolerat utan måste ses tillsammans med företagets övriga villkor på bankfinansieringen. Till skillnad mot vad de flesta företag förväntar sig är det även en fördel i diskussionen om räntan om checkräkningskrediten nyttjas mycket. Banken lånar nämligen själv de pengar som kan komma att utnyttjas oavsett om företaget faktiskt utnyttjar beloppet eller inte. Ett högt nyttjande skapar därför bra förutsättningar för en låg fast ränta.

Läs mer