november 2014

Snitträntor på små företagslån nu 3,07 %

Snitträntorna på nya och förhandlade företagslån under 250 000 euro, d v s knappt 2 500 000 kr, var under september 3,07 procent. Bakom den rekordlåga nivån ligger enligt vår bedömning en kombination av att det blivit billigare för bankerna att själva låna pengar, att riskerna i de svenska företagen minskar månad för månad och att konkurrensen om företagslånen idag är stor.

Det är just riskerna som har störst betydelse för vad som är en motiverad ränta för ett visst unikt företag och för att exemplifiera så bör ett företag som har ett vanligt lån på 2 000 000 kr som betalas över 5 år och som är säkerställt med företagshypotek betala 3,07 procent i ränta om risken för att företaget inom ett år går i konkurs är 0,80 procent. Är risken för konkurs lägre, återbetalningstiden kortare eller säkerheterna bättre, och exempelvis utgörs av pant i maskiner eller fastigheter, är den motiverade räntan lägre och vice versa.

Kommentar 160223: Tänk på att räntan ovan inte är aktuell. En uppdaterad ränta på små företagslån finns här.

Läs mer