december 2014

CG´s Naturvård AB sänkte räntan från 4,68 % till 1,70 %

Andreas Gustafsson och Henrik Carlsson driver CG´s Naturvård AB, ett framgångsrikt företag som bland annat arrenderar delar av kommunala Eklandskapet utanför Linköping. Mest kända är de för det uppskattade kosläpp allmänheten bjuds in till varje år.

- Det viktigaste för oss är att göra ett bra jobb och förvalta den mark vi arrenderar på bästa sätt. När Fundcurve kontaktade oss och erbjöd en översyn av lånevillkoren var vi därför medvetna om att vi kanske inte följt upp dessa som vi borde, berättar Henrik Carlsson.

Den analys av lånevillkoren som vi gjorde visade att snitträntan var 2,68 %-enheter högre än motiverat, vilket innebar att företaget kunde spara upp till 54 000 kr per år, trots att lånen och checkräkningskrediten totalt enbart är cirka 2 miljoner kr.

- Vi har varit nöjda med vår bankrelation och därför inte diskuterat räntevillkoren. Dessutom har vi alltid fått höra att vi har en sämre förhandlingsposition eftersom vi inte äger gårdarna, berättar Andreas Gustafsson.

Säkerheterna har självklart betydelse för räntan men för framgångsrika företag med bra kreditvärdigheter är inte betydelsen speciellt stor. Vi fick därför uppdraget att förbättra räntevillkoren, vilket slutade med att räntan gick från 4,68 % till 1,70 %. Som grädde på moset fick även företagsledarna räntorna på sina privata bolån sänkta med mer än en halv procentenhet.

Avslutningsvis och viktigt att poängtera är att sänkningen alltså blev större än vad vår analys visade, bland annat beroende på att löptiderna på lånen ändrades.

Läs mer