april 2015

Företagens snitträntor 1,67 %

Räntorna på nya och omförhandlade lån till företag uppgick under februari 2015 till 1,67 % i snitt. Här ingår alla former av bankfinansiering med undantag för checkräkningskrediter. Det har alltså ingen betydelse om lånet kallas företagslån, investeringslån, fastighetslån eller annat.

Nedbrutet på olika storlekar var räntan i snitt 1,27 % för de största lånen till företag och 2,51 % för de minsta lånen till företag. Snitträntan på checkräkningskrediter var 2,04 %.

Under februari sänktes den s k reporäntan med 0,10 procentenheter och därefter har den sänkts med ytterligare 0,15 procentenheter. Vi påminner om att många små och medelstora företag har så kallade för närvaranderäntor på sina olika former av lån och checkräkningskrediter, vilka inte justeras med automatik när det blir billigare för bankerna att själva låna pengar trots att de i marknadsföringen kallas för rörliga.

Det är därför företagens ansvar att med jämna mellanrum göra en översyn av sina villkor!

Läs mer