januari 2016

Är räntor på avbetalningslån förhandlingsbara?

Räntor på avbetalningslån och leasingavtal är från början möjliga att förhandla på samma sätt som räntor på andra former av lån, men det finns en viktig skillnad. När företaget har tecknat avbetalningslånet eller leasingavtalet kan lånet eller avtalet inte flyttas mellan bankerna eller finansbolagen och därmed är det praktiskt svårt att förhandla om räntevillkoren. Samtidigt är behovet att göra detta normalt lågt, då de flesta företag konkurrensutsätter finansbolagen när lånet eller avtalet tecknas och räntan ofta är kopplad till en marknadsränta, vilket gör att den är rörlig både upp och ner.

Ibland förekommer det ändå att företag flyttar avbetalningslån men ofta sker det genom att avbetalningslånet löses helt och att en ny bank beviljer att nytt lån med säkerhet i företagsinteckningar istället för själva maskinen eller inventariet.

Läs mer

Hur fungerar räntor på checkräkningskrediter?

En checkräkningskredit är en vanlig form av finansiering för företag och den ränta företaget betalar fungerar inte på samma sätt som räntan företag betalar på lån. Skillnaden är att företaget dels betalar en ränta när krediten används och dels betalar en ränta eller avgift för att ha tillgång till krediten. Den fasta räntan dras normalt direkt från företagets konto den 1 januari varje år och kallas hos Danske Bank, SEB, Swedbank och de fristående sparbankerna kreditavgift. Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank och Nordea kallar den istället för kontraktsränta.

Kreditavgiften eller kontraktsräntan styrs främst av hur mycket företaget använder checkräkningskrediten och den ränta som företaget betalar när den används styrs främst av företagets kreditvärdighet och vilka säkerheter det har lämnat till banken. Under november 2015 uppgick summan av dessa båda delar i snitt till 1,68 % för nya eller omförhandlade checkräkningskrediter, men siffran är påverkad av storföretagens förutsättningar. Små och medelstora företag betalar ofta en fast ränta i intervallet 0,5 - 1,0 % och en rörlig ränta i intervallet 1,0 - 3,0 %. Använd gärna vår tjänst för att snabbt och kostnadsfritt se vilken ränta som är motiverad för just ditt företag!

Läs mer

Aktuella räntor på lån och checkräkningskrediter

De faktiska snitträntorna på företags finansiering från bankerna fortsätter att vara låga. Under november 2015 uppgick räntorna på förhandlade och nya lån till 1,27 % och på förhandlade och nya checkräkningskrediter till 1,68 %. I siffran för lån ingår alla former av lån som bankerna erbjuder, bl a vanliga lån, fastighetslån och avbetalningslån.

Räntorna skiljer sig beroende på hur stora lånen är. För lån under 2 miljoner var räntorna 1,88 %, för lån över 10 miljoner var räntorna 1,05 % och för lån däremellan var räntorna 1,47 %. Utöver storleken på lånen är de viktigaste faktorerna för räntan det låntagande företagets kreditvärdighet, vilka säkerheter det har ställt och hur länge det lånar pengarna.

Läs mer