februari 2016

Från 3,17 % till 1,18 % för Ulf Eliasson AB

Ulf Eliasson AB utför markarbeten och förvaltar ett par hyresfastigheter i Lilla Rinkabyn och Tågabo utanför Kalmar. VD Ulf Eliasson har själv fullt fokus på verksamheten och att serva sina kunder och brukar inte fundera kring räntevillkoren.

- Jag har förutsatt att företagets ränta på fastighetslånen är rimlig och aldrig tänkt tanken att konkurrensutsätta min bank, berättar Ulf.
- När Fundcurve tog en kontakt investerade jag två minuter i att göra en kostnadsfri utvärdering av våra räntevillkor direkt på deras hemsida. Jag fick fram att mitt företag förtjänade en mycket lägre ränta och synade även korten hos andra banker. På detta sätt sänkte jag företagets ränta från 3,17 % till 1,18 %.

Hade du tagit detta steg utan påstötning från Fundcurve?

- Nej, väckarklockan på deras hemsida var uppenbarligen den jag behövde!

Läs mer

Så här påverkar sänkningen av reporäntan företagens räntor

Idag sänkte Riksbanken reporäntan med 0,15 %-enheter till -0,50 %. och prognosticerar att den kommer vara negativ fram till första kvartalet 2018. Hur påverkar dagens sänkning den ränta företag betalar på checkräkningskrediter och lån?

Företag som inte har bundna räntor har antingen en för närvarande-ränta eller en ränta kopplad till en räntebas. För närvarande-räntor är en ränta som banken när som helst kan höja eller sänka och som inte är automatiskt kopplad till vad det kostar banken att själv låna pengar. För närvarande-räntor kommer därför inte att påverkas alls. Vissa räntor kopplade till en räntebas kommer att påverkas och andra inte. Den vanligaste räntebasen är STIBOR 90 och även om räntebasen är bankens internt beräknade kostnad för att själv låna pengar finns ofta en indirekt koppling till just STIBOR 90.

STIBOR 90 kommer idag att sjunka och de företag som har en ränta kopplad till en räntebas kommer därför få sänkta räntor. Undantaget gäller de som har kommit överens med banken om ett golv som innebär att STIBOR 90 inte kan bli negativ. Sådana golv blir allt vanligare och det finns helt klart en poäng med dessa, det är trots allt så att bankerna inte får betalat för att låna pengar. Det vet inte minst alla vi som har pengar på löne- och sparkonton utan att betala för detta och som tillsammans utgör bankernas största långivare!

Läs mer

Aktuella räntor på lån och checkräkningskrediter

De faktiska snitträntorna på företags finansiering från bankerna fortsätter att vara allmänt låga och för de minsta lånen noterades rekordlåga räntor under december 2015. Räntorna på förhandlade och nya lån uppgick till 1,34 % och på förhandlade och nya checkräkningskrediter till 1,65 %. I siffran för lån ingår alla former av lån som bankerna erbjuder, bl a vanliga lån, fastighetslån och avbetalningslån.

Räntorna skiljer sig beroende på hur stora lånen är. För lån under 2 miljoner var räntorna 1,83 %, för lån över 10 miljoner var räntorna 1,25 % och för lån däremellan var räntorna 1,42 %. Utöver storleken på lånen är de viktigaste faktorerna för räntan det låntagande företagets kreditvärdighet, vilka säkerheter det har ställt och hur länge det lånar pengarna.

Läs mer