mars 2016

Aktuella räntor på lån och checkräkningskrediter

De faktiska snitträntorna på företags finansiering från bankerna steg svagt under januari 2016 samtidigt som de rekordlåga räntorna består för de minsta lånen. Räntorna på förhandlade och nya lån uppgick till 1,42 % och på förhandlade och nya checkräkningskrediter till 1,65 %. I siffran för lån ingår alla former av lån som bankerna erbjuder, bl a vanliga lån, fastighetslån och avbetalningslån.

Räntorna skiljer sig beroende på hur stora lånen är. För lån under 2 miljoner var räntorna 1,83 %, för lån över 10 miljoner var räntorna 1,29 % och för lån däremellan var räntorna 1,48 %. Utöver storleken på lånen är de viktigaste faktorerna för räntan det låntagande företagets kreditvärdighet, vilka säkerheter det har ställt och hur länge det lånar pengarna.

Läs mer

HD Bil & Byggsmide sänkte räntan med 470 000 kr per år

Harald Danielsson Bil & Byggsmide AB är moderbolag i en koncern som framgångsrikt bedriver allt från lastbils-, gummi- och mekanisk verkstad till e-handel. Koncernen förvaltar även ett antal fastigheter och VD Sune Danielsson hade precis själv förhandlat med banken om företagets räntor när vi erbjöd en kostnadsfri analys av räntevillkoren.

Trots att den egna förhandlingen hade medfört en rejäl räntesänkning visade vår analys att företagen förtjänade ännu bättre villkor.

- Jag var nöjd med min egna förhandling och har alltid varit nöjd med min bank, men kände samtidigt att jag saknade en oberoende referensram när jag skulle värdera utfallet, berättar Sune Danielsson.

- Fundcurves analys visade att vi inte ens hade nått halvvägs och efter den erbjöds jag de motiverade villkoren av både min nuvarande och en ytterligare bank. Något som sparar oss 470 000 kronor per år, avslutar Sune.

Läs mer