april 2016

Aktuella räntor på lån och checkräkningskrediter

De faktiska snitträntorna på företags finansiering från bankerna fortsatte att stiga svagt under februari 2016 med störst ökningar för de minsta lånen. Räntorna på förhandlade och nya lån uppgick till 1,48 % och på förhandlade och nya checkräkningskrediter till 1,63 %. I siffran för lån ingår alla former av lån som bankerna erbjuder, bl a vanliga lån, fastighetslån och avbetalningslån.

Räntorna skiljer sig beroende på hur stora lånen är. För lån under 2 miljoner var räntorna 1,87 %, för lån över 10 miljoner var räntorna 1,29 % och för lån däremellan var räntorna 1,56 %. Utöver storleken på lånen är de viktigaste faktorerna för räntan det låntagande företagets kreditvärdighet, vilka säkerheter det har ställt och hur länge det lånar pengarna.

Läs mer