september 2016

Risk för högre räntor på företagslån och checkräkningskrediter

I hans tal igår vid SVD Bank Summit, kommenterade Bankföreningens vd Hans Lindberg bl.a. Baselkommitténs planerade förändringar av regelverket för kapitaltäckning. Om dessa planer blir verklighet kan det medföra att räntorna på företagslån och checkräkningskrediter kan öka med uppemot 0,9 procent, vilket i sin tur kan minska svensk BNP med mellan 1,8 och 4,4 procent. Läs hela pressmeddelandet här http://tinyurl.com/jysothl

 

Läs mer