oktober 2016

8 av 10 företag betalar för mycket i ränta

Fundcurve har undersökt de 400 senast gjorda ränteanalyserna för små och medelstora företag. Undersökningen visar att 78 % av alla företag betalar för mycket i ränta. De företag som förtjänar en bättre ränta betalar i genomsnitt 1,34 % för mycket i ränta. Genom att förhandla ner räntan till den motiverade nivån skulle dessa företag sammanlagt spara svindlande 42 690 898 kr per år.

Vi bad Erik Öberg, verksamhetsansvarig på Fundcurve kommentera siffrorna.

Nästan 80 % av företagen betalar för mycket i ränta. Hur kan det ha blivit så här?

  • Vi tror att det kan bero på en rad olika orsaker. Vi har exempelvis haft en lång tid av sjunkande marknadsräntor samtidigt som konjunkturen vänder uppåt. Många företag har förbättrade nyckeltal och kreditvärdighet. Det betyder att de räntor som en gång förhandlades fram när företagen tog lånen inte längre är relevanta. Det finns också en okunskap bland företagarna om att räntan på företagskrediter alltid är förhandlingsbar.

Undersökningen visar att förhandlingsutrymmet på räntan i genomsnitt ligger på 1,34%. Varför förhandlar inte fler ner räntan?

  • Det är svårt för små och medelstora företag att veta om man ligger ”rätt” när det gäller räntan. Det finns inga listräntor när det gäller företagskrediter. Det är ju där Fundcurve kommer in i bilden. Vår ränteanalys räknar på samma sätt som banken och det är ju naturligtvis lättare att förhandla med facit i hand.

43 miljoner kronor per år är väldigt mycket pengar.

  • Ja, och dessutom är det en onödig kostnad som snabbt går att åtgärda. Att ta fram ett förhandlingsunderlag på Fundcurve.se tar bara några minuter. Detta kan man sedan ge eller mejla detta till sin kontaktperson på banken. Jag vågar påstå att det är dagens bäst investerade tid!
Läs mer