januari 2017

Damberg – glöm inte bort räntevillkoren!

På fredag kallar näringsminister Mikael Damberg till sig storbankerna för att diskutera problemet som i media har beskrivits som ”bristen på kapital, som gör det svårt för många mindre företag att växa”.

Det som borde diskuteras är ”bristen på kapital till schyssta villkor”. Fundcurve har tidigare skrivit om att räntegapet mellan vad företag betalar i ränta och vad som är en motiverad ränta är i snitt 1,34 % bland Fundcurves kunder. För småföretagaren är räntan en viktig faktor för hur man väljer att finansiera sin tillväxt.

Från bankföreträdare brukar man ibland få höra att efterfrågan på företagskrediter är låg. Ett mycket enkelt sätt att öka efterfrågan är att erbjuda bättre räntevillkor.

 

”I vår modell finns bankernas avkastningskrav på företagslån inräknat. Så även om bankerna sänkte sina räntor med i snitt 1,34 % så tjänar de fortfarande pengar. Det finns alltså ett stort utrymme att förbättra räntevillkoren för att därmed öka efterfrågan och – i en väl fungerande marknad – även utbudet på företagskrediter”, menar Erik Öberg, verksamhetsansvarig på Fundcurve.

 

 

Läs mer

Högre genomsnittsräntor på företagslån och checkräkningskrediter i december 2016

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya lån till företag ökade från 1,22 procent i november till 1,27 procent i december. Den rörliga företagsräntan ökade från 1,14 procent i november till 1,18 procent i december. Det visar SCBs Finansmarknadsstatik för december.

”Det är svårt att dra några slutsatser för en enskild månad men det har länge legat i luften att marknadsräntorna skulle börja krypa uppåt. Vårt råd till små- och medelstora företag är att kontrollera räntevillkoren nu. Men stigande marknadsräntor kommer räntegapet, d.v.s. skillnaden mellan vad man faktiskt betalar i ränta och vad som är en motiverad ränta, bara att öka, kommenterar Erik Öberg, verksamhetsansvarig på Fundcurve.

Läs mer

2017 – förhandla innan räntefesten tar slut!

Några dagar innan julafton redogjorde Riksbanken för sitt senaste reporäntebeslut. Det var en julklapp med vissa förbehåll. Reporäntan behålls på −0,50 procent och det är fortsatt mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Först i början av 2018 väntas reporäntan höjas. Riksbanken fortsätter att bedriva en expansiv penningpolitik. Under första halvåret 2017 kommer Riksbanken utöka köpen av statsobligationer med 30 miljarder.

Samtidigt finns det indikatorer som pekar på att räntefesten är på upphällningen. Konjunkturen i Sverige stärks och om återhämtningen i omvärlden fortsätter de kommande åren väntas den globala inflationen stiga.  En annan indikator är att de långsiktiga inflationsförväntningarna börjar närma sig Riksbankens inflationsmål på 2 procent.

Både hushåll och företag drar nytta av lågräntemiljön. Det visar SCBs Finansmarknadsstatistik för november.  Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,57 procent i november, vilket innebär att den sjönk jämfört med oktober då den var 1,59 procent.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag minskade från 1,26 procent i oktober till 1,22 procent i november.

Samtidigt sitter många företag med alltför dyra lån. Fundcurve har tittat på räntegapet mellan vad som är den motiverade räntan och vad företagen faktiskt betalar i ränta på sina företagslån. Analysen visar att företagen i genomsnitt skulle kunna sänka sin ränta med 1,34 %, motsvarande en besparing på 106 000 kr per/år.

Och det gäller att förhandla nu – med stigande marknadsräntor kommer räntegapet oundvikligen att öka.

 

God fortsättning och Gott Nytt Räntesänkar-År 2017 önskar vi på Fundcurve!

 

 

Läs mer