augusti 2017

Inflation över målet signalerar dyrare företagslån

KPIF-inflationen steg till 2,4 procent i juli från 1,9 procent i juni. Det var första gången sedan december 2010 som KPIF-inflationen legat över Riksbankens inflationsmål på över 2 procent. Även om inflationsuppgången till stor del berodde på tillfälliga faktorer så tror alltfler bedömare att Riksbanken kommer att tidigarelägga en räntehöjning.

Redan nu har marknadsräntorna börjat krypa uppåt vilket signalerar dyrare företagslån och checkräkningskrediter.  SCB rapporterar i sin Finansmarknadsstatistik för juli att den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag ökade från 1,22 procent i juni till 1,26 procent i juli. Även den rörliga räntan ökade jämfört med föregående månad och uppgick till 1,29 procent i juli. Det kan jämföras med juni då den var 1,24 procent.

”Nu är det dags att mota Olle i grind. Som företagare bör man se över sina nuvarande räntevillkor redan nu. Man bör också syna korten hos sin nuvarande bank genom att begära in offerter från andra banker.”, kommenterar Erik Öberg på Fundcurve ränteläget.

Läs mer