mars 2018

Fundcurve ger Malmö Stad råd om marknadsmässiga räntor

Malmö Stad har anlitat Fundcurve för att säkerställa att den ränta som debiteras ett par av stadens helägda dotterbolag är marknadsmässig.

En kommun som lånar ut pengar till ett kommunalt bolag eller går i borgen för ett kommunalt bolag ska enligt EUs statsstödsregler och Kommunallagen ha ett väl underbyggt beslutsunderlag. Bland annat skall räntan, alternativt borgensavgiften, vara marknadsmässig.

Fundcurve har utarbetat en modell för att analysera marknadsmässighet av räntor och borgensavgifter. Modellen används främst av företag som vill få bättre villkor på sina företagskrediter, men kan även användas av offentligt finansierade verksamheter för att säkerställa att de villkor som ges är marknadsmässiga.

“För Malmö Stad är det viktigt att säkerställa att lån och borgensavgifter vi ger till kommunala bolag inte medför någon otillbörlig konkurrensfördel för dem. På samma sätt ska avgifterna inte vara för dyra utan, så korrekt som möjligt, återspegla ett marknadsmässigt förhållande. Det har därför varit mycket värdefullt att låta en oberoende expert som Fundcurve analysera marknadsmässigheten i de transaktionerna.”, säger Claes Ramel, Senior Portfolio Manager på Malmö Stad

Fundcurves modell simulerar vilka villkor det kommunala bolaget skulle erbjudas av en affärsbank. Modellen utgår från affärsbankernas prissättning med beaktande av de s.k. Baselreglerna och tillämpning av intern riskklassificering.

“Att fastställa marknadsmässiga lånevillkor eller borgensavgifter tar stora utredningsresurser i anspråk ute hos kommunerna. I vår modell är det mesta av jobbet gjort. Dessutom uppdaterar vi ständigt modellen med marknadsdata och regelverksförändringarna för att alltid kunna erbjuda dagsaktuella analyser”, säger Erik Öberg, försäljningschef på Fundcurve

Läs mer