september 2018

We're hiring!

Vill du vara med i uppbyggnaden av ett mycket ambitiöst fintech-bolag?

Fundcurve befinner sig fortfarande i en startupfas men nu börjar efterfrågan på våra tjänster ta bra fart och vi har mycket spännande utvecklingsarbete framför oss som vi behöver fler kollegor till.

Vi vill hitta dig som vill arbeta hårt och som älskar modeller, data, matte och teknik. Ett intresse av finansbranschen är en fördel men ingen nödvändighet. Du bör gilla att arbeta i en entreprenöriell miljö.

Konkreta uppgifter:
- Sätta dig in i och utveckla Fundcurves modell för analys av marknadsmässiga räntor
- Kunna förklara våra modeller för potentiella och befintliga kunder
-Tillsammans med externa leverantörer utveckla databaser för nya tjänster och produkter
- Delta i försäljning och affärsutveckling

Förmåner:
- Erfarenheten av att delta i uppbyggnaden av ett entreprenöriellt företag
- Lön och på lite sikt möjlighet till delägande
- Minimalt med byråkrati och stor frihet
- Till ditt stöd har du Fundcurves engagerade och erfarna styrelse

Om Fundcurve
Vi skapar en bättre fungerande marknad genom att först visa företag vilka räntevillkor de förtjänar idag och därefter erbjuda enkla vägar till de motiverade villkoren. Allt tar enbart några minuter och vi riktar oss mot företag som både kan och inte kan tänka sig att byta bank.

Vi arbetar mot offentlig sektor där vi hjälper kommuner och landsting att utvärdera marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på deras utlåning till hel- och delägda dotterbolag.

Läs mer

Bjuvs kommun ger Fundcurve förnyat förtroende

Sedan några år tillbaka arbetar Fundcurve med Bjuvs kommun och hjälper kommunen med att beräkna marknadsmässiga borgensavgifter. När en kommun går i borgen för lån som tas av deras kommunala dotterbolag kan bolaget normalt sett låna pengar billigare än vad det skulle kunna gjort utan kommunal borgen. För att uppnå konkurrensneutralitet mellan det offentliga och privata måste kommunen enligt lag ta ut en borgensavgift.

Fundcurve har tidigare beräknat borgensavgiften för Bjuvs kommunala bostadsbolag. Nu har Fundcurve även fått uppdraget att beräkna en marknadsmässig borgensavgift för Bjuv Stadsnät AB.

Fundcurve är ett företag som analyserar vad som kan betecknas som marknadsmässig borgensavgift och marknadsmässig ränta på utlåning till kommunala dotterbolag beaktande av låntagarens enskilda situation givet exempelvis dennes finansiella ställning och vilka säkerheter som låntagaren erbjuder.

Läs mer