april 2019

Gävle kommun först med löpande beräkning av marknadsmässiga borgensavgifter

Gävle kommun först med löpande beräkning av marknadsmässiga borgensavgifter

Vi har varit i kontakt med ett stort antal kommuner och vet att arbetet med att fastställa borgensavgifter eller räntor vid internsbankutlåning till kommunala bolag samt att ta fram beslutsunderlag tar mycket tid i anspråk. Till detta kommer det kontinuerliga arbetet att se till avgifterna återspeglar marknadsmässiga förhållande.

Därför har vi tagit fram en ny tjänst där Fundcurve analyserar avgifterna årligen eller löpande. Löpande uppdatering görs på kommunens begäran vid exempelvis nyupplåning eller omstrukturering av skuldportföljen.

Först ut är Gävle kommun. Vi ser fram emot ett spännande samarbete!

Läs mer

Dagens Industri skriver om Räntekollen Företag

Dagens Industri skriver idag om Fundcurve och vår tjänst Räntekollen Företag. Ett verkligt erkännande av vårt arbete att uppmärksamma småföretagens lånevillkor. Kul tycker vi! I artikeln delar vi dessutom med oss av våra bästa förhandlingstips.

https://www.di.se/nyheter/analys-80-procent-av-smaforetagen-har-usel-ran...

Läs mer

Fundcurve beräknar armlängdsmässig ränta på koncerninterna lån

Koncerner och deras skatterådgivare kan behöva fastställa att räntor på koncerninterna lån motsvarar en armlängdsmässig ränta. Bankernas utlåningsränta till icke finansiella företag under jämförbara förhållanden, vid tidpunkten för skuldförhållandets uppkomst är en rimlig utgångspunkt.

Fundcurve hjälper gärna till med att beräkna en marknadsmässig ränta för koncerninterna lån mellan svenska aktiebolag.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer