november 2019

Ängelholms kommun väljer Fundcurve för beräkning av borgensavgifter

Att beräkna marknadsmässiga borgensavgifter eller räntor vid internsbankutlåning till kommunala dotterbolag samt att ta fram beslutsunderlag tar mycket tid i anspråk. Till detta kommer det kontinuerliga arbetet att se till avgifterna återspeglar marknadsmässiga förhållande.

Fundcurve erbjuder därför en tjänst där avgifterna bestäms löpande. Uppdatering av avgifterna görs på kommunens begäran vid exempelvis nyupplåning eller förändring av låneportföljens löptidprofil.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Ängelholms kommun!

Läs mer