december 2019

Finansiering på lika villkor?

”Finansiering på lika villkor?” Det är rubriken på Konkurrensverkets senaste rapport. Borgensavgiften är den mekanism som skall säkerställa att offentlig och privat verksamhet har samma lånevillkor. Men hur beräknas borgensavgifterna och håller de beräkningarna måttet? 

Fundcurve, som är experter på beräkning av borgensavgifter och räntetillägg, har bidragit till analysdelen av rapporten.

http://www.konkurrensverket.se/nyheter/stora-olikheter-i-kommunala-bosta...

Läs mer

Debatt om kommunernas modell för fastställande av borgensavgift

Hyresgästföreningen menar att hyresgästerna inte är kommunens bankomater. Detta är i sak helt korrekt. 

Borgensavgiftens syfte är att verka konkurrensneutraliserande mellan privat och offentligt ägda bolag. Den får inte utan vidare användas för att täppa till hål i den kommunala budgeten.

Framförallt belyser nedan debattartikel hur viktigt det är det är med en tydlig och transparent modell i botten och en gedigen förankring när man fattar ett beslut om borgensavgiftens nivå. Det är också därför vi på Fundcurve ser en kraftigt ökad efterfrågan på våra tjänster.

http://www.barometern.se/debatt/hyresgasterna-ar-inte-kommunens-bankomater/

Läs mer