september 2020

Dags att förhandla räntan med banken?

När en bank skall prissätta en företagskredit tittar banken framförallt på företagets kreditvärdighet. Logiken är: ju bättre kreditvärdighet desto lägre ränta. Hur banken värderar de säkerheter som ställts för lånen spelar också en viss roll.

Men att förbättra företagets kreditvärdighet tar tid. Vill man han en bättre ränta idag måste man förhandla med banken.
Fundcurves förhandlingsunderlag visar på ett enkelt sätt hur mycket ett företag kan spara genom att:

  1. Förhandla med banken
  2. Erbjuda banken bättre säkerheter
  3. Förbättra företagets kreditvärdighet

Kontakta din revisions- eller redovisningsbyrå för ett förhandlingsunderlag och en bättre ränta idag!

Läs mer

Ny budget – nya borgensavgifter!

Många kommuner jobbar nu för fullt med nästa års budget. Ofta ser man då också över sina borgensavgifter. Fundcurve anlitas, såsom oberoende experter, av kommuner för att beräkna och utvärdera borgensavgifter.

Fördelarna för våra kommunkunder är att:
- de får ett färdigt och gediget beslutsunderlag
- de får ett snabbt svar
- de kan närsomhelst begära en uppdaterad beräkning – utan extra kostnad
- deras arbetsinsats är nära noll

Kontakta oss för en offert!
https://fundcurve.se/kontakta-oss

Läs mer

Vad skulle det kosta mitt företag att låna?

Det är säkert en fråga på många småföretagares läppar just nu.

Nu finns det ett enkelt sätt att få koll: Räntekollen Företag!

https://rantekollen.nu/

Räntekollen ger en ungefärlig uppskattning av vad ett specifikt företag skulle betala i ränta för ett företagslån. Räntekollen fungerar för alla aktiebolag och är helt kostnadsfri.
Få koll med Räntekollen!

Läs mer