september 2021

Nya borgensavgifter? – Inga problem!

Allt fler kunder väljer Fundcurves avtalslösning för borgensavgifter. Kommuner kan då när som helst begära en uppdatering av borgensavgifterna. Det blir nämligen allt vanligare att kommuner regelbundet uppdaterar sina borgensavgifterna under året.

Skäl till att vilja uppdatera borgensavgifterna är exempelvis större förändringar i skuldportföljen såsom nyupplåning eller amortering, alternativt att man vill beräkna en borgensavgift per lån. Borgensavgiften följer då typiskt sett lånet till dess att det förfaller eller omsätts.

Eftersom borgensavgifter handlar om ren regelefterlevnad har Fundcurve valt att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder. En standardrapport med en uppdaterad skuldportfölj är allt vi behöver för att kunna leverera nya värden. Och våra kunder kan ägna sig åt att leverera verkliga värden till kommunmedborgarna istället. Bra va?

#borgensavgift #internränta #fundcurve

Läs mer

Kungälvs kommun väljer Fundcurve för beräkning av borgensavgifter

Vi passade på att ställa några snabba frågor till Fundcurves VD, Erik Öberg
Wow, ännu en kommun till kundlistan! Varför tror Du att den här tjänsten har blivit så populär?

  • Ja, jättekul! Jag tror främst för att det är en tjänst som lämpar sig ypperligt att lägga ut på en extern leverantör. Det handlar ju om ren regelefterlevnad och är inget som påverkar kommunmedborgarna i någon större utsträckning. Det är en kommunintern transaktion som inte har någon ekonomisk påverkan ur ett kommunkoncernperspektiv. Jag förstår om kommuner inte vill lägga ner dyrbar tid och interna resurser på ett eget utredningsarbete.

Det finns flera leverantörer som erbjuder liknande tjänster. Varför skall man välja Fundcurve?

  • Vår modell simulerar de villkor ett kommunalt bolag skulle få från en bank. Eftersom borgensavgiften skall verka konkurrensneutraliserade tycker vi att det är rimligt att man utgår från bankfinansiering när man tar fram en borgensavgift. Det flesta privata företag, som de kommunala bolagen konkurrerar med, är ju trots allt utlämnade till att låna hos banken.

Vi vet att Fundcurves modell fungerar för de kommunala bostadsbolagen men det finns ju många andra kommunala företag. Hur hanterar ni dem?

  • På exakt samma sätt. Vi bedömer bolaget på samma sätt som en bank.  Bransch eller bolagsform spelar ingen roll. Modellen tar hänsyn till bolagets kreditvärdighet, lånens storlek och löptid och vilka säkerheter företagen kan ställa.
Läs mer