Blogg

Dags att förhandla räntan med banken?

När en bank skall prissätta en företagskredit tittar banken framförallt på företagets kreditvärdighet. Logiken är: ju bättre kreditvärdighet desto lägre ränta. Hur banken värderar de säkerheter som ställts för lånen spelar också en viss roll.

Men att förbättra företagets kreditvärdighet tar tid. Vill man han en bättre ränta idag måste man förhandla med banken.
Fundcurves förhandlingsunderlag visar på ett enkelt sätt hur mycket ett företag kan spara genom att:

Läs mer

Ny budget – nya borgensavgifter!

Många kommuner jobbar nu för fullt med nästa års budget. Ofta ser man då också över sina borgensavgifter. Fundcurve anlitas, såsom oberoende experter, av kommuner för att beräkna och utvärdera borgensavgifter.

Fördelarna för våra kommunkunder är att:
- de får ett färdigt och gediget beslutsunderlag
- de får ett snabbt svar
- de kan närsomhelst begära en uppdaterad beräkning – utan extra kostnad
- deras arbetsinsats är nära noll

Kontakta oss för en offert!
https://fundcurve.se/kontakta-oss

Läs mer

Vad skulle det kosta mitt företag att låna?

Det är säkert en fråga på många småföretagares läppar just nu.

Nu finns det ett enkelt sätt att få koll: Räntekollen Företag!

https://rantekollen.nu/

Räntekollen ger en ungefärlig uppskattning av vad ett specifikt företag skulle betala i ränta för ett företagslån. Räntekollen fungerar för alla aktiebolag och är helt kostnadsfri.
Få koll med Räntekollen!

Läs mer

Finansiering på lika villkor?

”Finansiering på lika villkor?” Det är rubriken på Konkurrensverkets senaste rapport. Borgensavgiften är den mekanism som skall säkerställa att offentlig och privat verksamhet har samma lånevillkor. Men hur beräknas borgensavgifterna och håller de beräkningarna måttet? 

Fundcurve, som är experter på beräkning av borgensavgifter och räntetillägg, har bidragit till analysdelen av rapporten.

Läs mer

Debatt om kommunernas modell för fastställande av borgensavgift

Hyresgästföreningen menar att hyresgästerna inte är kommunens bankomater. Detta är i sak helt korrekt. 

Borgensavgiftens syfte är att verka konkurrensneutraliserande mellan privat och offentligt ägda bolag. Den får inte utan vidare användas för att täppa till hål i den kommunala budgeten.

Framförallt belyser nedan debattartikel hur viktigt det är det är med en tydlig och transparent modell i botten och en gedigen förankring när man fattar ett beslut om borgensavgiftens nivå. Det är också därför vi på Fundcurve ser en kraftigt ökad efterfrågan på våra tjänster.

Läs mer

Borlänge kommun väljer Fundcurve för beräkning av borgensavgifter

Att beräkna marknadsmässiga borgensavgifter eller räntor vid internsbankutlåning till kommunala dotterbolag samt att ta fram beslutsunderlag tar mycket tid i anspråk. Till detta kommer det kontinuerliga arbetet att se till avgifterna återspeglar marknadsmässiga förhållande.

Fundcurve erbjuder därför en tjänst där avgifterna bestäms löpande. Uppdatering av avgifterna görs på kommunens begäran vid exempelvis nyupplåning eller förändring av låneportföljens löptidprofil.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Borlänge kommun!

Läs mer

Be din Srf konsult om en Ränteanalys

Ett tips till alla företagare. Är din redovisningsbyrå eller redovisningskonsult ansluten till Srf Konsulterna? Be dem göra en Ränteanalys på ditt företag och få svar på om du betalar för mycket i ränta på dina bankkrediter.

https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/betalar-du-eller-dina-kunder-...

Läs mer

Sidor