Blogg

Fundcurve ger Bjuv kommun råd om marknadsmässiga borgensavgifter

Bjuv kommun har anlitat Fundcurve för att säkerställa att den borgensavgift som debiteras stadens kommunala bostadsbolag är marknadsmässig.

Det är vanligt att kommuner går i borgen för sina kommunala bolag. Med kommunen som borgensman kan det kommunala bolaget låna upp pengar mycket billigare än vad det skulle kunna göra på egna meriter. För att inte snedvrida konkurrensen ska då kommunen ta ut en borgensavgift.

Enligt EUs statsstödsregler och Kommunallagen måste kommunen ha ett väl underbyggt beslutsunderlag. Bland annat måste man kunna visa att borgensavgiften är marknadsmässig. Är avgiften för låg kan det vara en otillåtet gynnande av den egna verksamheten och om avgiften är för hög kan det utgöra en olovlig värdeöverföring från det kommunala bolaget till kommunkassan.

Vad är då marknadsmässigt? Fundcurves modell simulerar vilka villkor det kommunala bolaget skulle erbjudas av en affärsbank. Modellen utgår från affärsbankernas prissättning med beaktande av de s.k. Baselreglerna och tillämpning av intern riskklassificering.

Att fastställa marknadsmässiga borgensavgifter tar stora utredningsresurser i anspråk ute hos kommunerna. I Fundcurves modell är det mesta av jobbet gjort.  Modellen uppdateras regelbundet med marknadsdata och regelverksförändringarna för att alltid kunna erbjuda dagsaktuella analyser. 

 

Fundcurve ger Malmö Stad råd om marknadsmässiga räntor

Malmö Stad har anlitat Fundcurve för att säkerställa att den ränta som debiteras ett par av stadens helägda dotterbolag är marknadsmässig.

En kommun som lånar ut pengar till ett kommunalt bolag eller går i borgen för ett kommunalt bolag ska enligt EUs statsstödsregler och Kommunallagen ha ett väl underbyggt beslutsunderlag. Bland annat skall räntan, alternativt borgensavgiften, vara marknadsmässig.

Fundcurve har utarbetat en modell för att analysera marknadsmässighet av räntor och borgensavgifter. Modellen används främst av företag som vill få bättre villkor på sina företagskrediter, men kan även användas av offentligt finansierade verksamheter för att säkerställa att de villkor som ges är marknadsmässiga.

“För Malmö Stad är det viktigt att säkerställa att lån och borgensavgifter vi ger till kommunala bolag inte medför någon otillbörlig konkurrensfördel för dem. På samma sätt ska avgifterna inte vara för dyra utan, så korrekt som möjligt, återspegla ett marknadsmässigt förhållande. Det har därför varit mycket värdefullt att låta en oberoende expert som Fundcurve analysera marknadsmässigheten i de transaktionerna.”, säger Claes Ramel, Senior Portfolio Manager på Malmö Stad

Fundcurves modell simulerar vilka villkor det kommunala bolaget skulle erbjudas av en affärsbank. Modellen utgår från affärsbankernas prissättning med beaktande av de s.k. Baselreglerna och tillämpning av intern riskklassificering.

“Att fastställa marknadsmässiga lånevillkor eller borgensavgifter tar stora utredningsresurser i anspråk ute hos kommunerna. I vår modell är det mesta av jobbet gjort. Dessutom uppdaterar vi ständigt modellen med marknadsdata och regelverksförändringarna för att alltid kunna erbjuda dagsaktuella analyser”, säger Erik Öberg, försäljningschef på Fundcurve

Ge ditt företag lite kärlek!

Senaste #företagarpodden går i kärlekens tecken! Julia Selander, vd Venture Cup och Företagarnas VD Günther Mårder ger Alla Hjärtans Dag tips men också hur man ger sitt företag lite kärlek. Testa Företagarna Räntekoll och se den ränta ditt företag förtjänar istället för den du accepterar! Företaget bakom Räntekollen? Fundcurve så klart!

https://www.foretagarna.se/foretagarpodden/2018/februari/vi-ar-med-dig-i...

Fundcurve hjälper kommuner att fastställa marknadsmässiga borgensavgifter

Det är vanligt att kommuner går i borgen för sina kommunala bolag. Med kommunen som borgensman kan det kommunala bolaget låna upp pengar mycket billigare än vad det skulle kunna göra på egna meriter. Eftersom kommunala bolag enligt lag ska drivas efter affärsmässiga principer blir den låga räntan i praktiken ett olagligt statsstöd. Därför ska kommunen ta ut en marknadsmässig avgift, en s.k. borgensavgift, för att kompensera för den ekonomiska fördel detta innebär för det kommunala bolaget.
 
Vad är då en marknadsmässig avgift? Många ekonomichefer på Sveriges kommuner brottas med denna fråga. Vi vet! Kontakta oss på Fundcurve för en offert.

Inflation över målet signalerar dyrare företagslån

KPIF-inflationen steg till 2,4 procent i juli från 1,9 procent i juni. Det var första gången sedan december 2010 som KPIF-inflationen legat över Riksbankens inflationsmål på över 2 procent. Även om inflationsuppgången till stor del berodde på tillfälliga faktorer så tror alltfler bedömare att Riksbanken kommer att tidigarelägga en räntehöjning.

Redan nu har marknadsräntorna börjat krypa uppåt vilket signalerar dyrare företagslån och checkräkningskrediter.  SCB rapporterar i sin Finansmarknadsstatistik för juli att den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag ökade från 1,22 procent i juni till 1,26 procent i juli. Även den rörliga räntan ökade jämfört med föregående månad och uppgick till 1,29 procent i juli. Det kan jämföras med juni då den var 1,24 procent.

”Nu är det dags att mota Olle i grind. Som företagare bör man se över sina nuvarande räntevillkor redan nu. Man bör också syna korten hos sin nuvarande bank genom att begära in offerter från andra banker.”, kommenterar Erik Öberg på Fundcurve ränteläget.

Sidor