2017 – förhandla innan räntefesten tar slut!

2017-01-14

Några dagar innan julafton redogjorde Riksbanken för sitt senaste reporäntebeslut. Det var en julklapp med vissa förbehåll. Reporäntan behålls på −0,50 procent och det är fortsatt mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Först i början av 2018 väntas reporäntan höjas. Riksbanken fortsätter att bedriva en expansiv penningpolitik. Under första halvåret 2017 kommer Riksbanken utöka köpen av statsobligationer med 30 miljarder.

Samtidigt finns det indikatorer som pekar på att räntefesten är på upphällningen. Konjunkturen i Sverige stärks och om återhämtningen i omvärlden fortsätter de kommande åren väntas den globala inflationen stiga.  En annan indikator är att de långsiktiga inflationsförväntningarna börjar närma sig Riksbankens inflationsmål på 2 procent.

Både hushåll och företag drar nytta av lågräntemiljön. Det visar SCBs Finansmarknadsstatistik för november.  Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,57 procent i november, vilket innebär att den sjönk jämfört med oktober då den var 1,59 procent.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag minskade från 1,26 procent i oktober till 1,22 procent i november.

Samtidigt sitter många företag med alltför dyra lån. Fundcurve har tittat på räntegapet mellan vad som är den motiverade räntan och vad företagen faktiskt betalar i ränta på sina företagslån. Analysen visar att företagen i genomsnitt skulle kunna sänka sin ränta med 1,34 %, motsvarande en besparing på 106 000 kr per/år.

Och det gäller att förhandla nu – med stigande marknadsräntor kommer räntegapet oundvikligen att öka.

 

God fortsättning och Gott Nytt Räntesänkar-År 2017 önskar vi på Fundcurve!

 

 

Läs mer