Aktuella räntor på lån och checkräkningskrediter

2016-01-17

De faktiska snitträntorna på företags finansiering från bankerna fortsätter att vara låga. Under november 2015 uppgick räntorna på förhandlade och nya lån till 1,27 % och på förhandlade och nya checkräkningskrediter till 1,68 %. I siffran för lån ingår alla former av lån som bankerna erbjuder, bl a vanliga lån, fastighetslån och avbetalningslån.

Räntorna skiljer sig beroende på hur stora lånen är. För lån under 2 miljoner var räntorna 1,88 %, för lån över 10 miljoner var räntorna 1,05 % och för lån däremellan var räntorna 1,47 %. Utöver storleken på lånen är de viktigaste faktorerna för räntan det låntagande företagets kreditvärdighet, vilka säkerheter det har ställt och hur länge det lånar pengarna.

Läs mer