Är bankernas allmänna villkor viktiga?

2014-08-21

Både företag och privatpersoner som lånar pengar från bankerna accepterar normalt de allmänna villkoren utan att läsa dem. Skälet till detta är enkelt, texten är både liten och svårläst och upptar ofta flera sidor.

Även om de allmänna villkoren är tråkiga att läsa gör vi återkommande genomgångar för att vara säkra på att de som i olika sammanhang anlitar oss kan känna en trygghet i att vi inte enbart ser till det som är enkelt att jämföra och som framgår av bankernas offerter och förslag, utan även till det som är svårt.

Den som har läst storbankernas allmänna villkor för checkräkningskrediter (som även kan kallas kontokredit och konto med kredit) vet bland annat att samtliga har rätt att omedelbart säga upp hela krediten om den övertrasseras, att alla säkerheter som låntagaren har ställt inte enbart gäller krediten utan även alla andra typer av lån från samma bank och att det är banken själv som bestämmer i vilken ordning olika säkerheter ska användas om låntagaren inte betalar tillbaka krediten.

Den som dessutom har jämfört storbankernas allmänna villkor vet att det finns skillnader. Swedbank försäkrar sig till skillnad från övriga storbanker om att alltid kunna säga upp krediten med sex månaders uppsägningstid oavsett vad som avtalats och hur låntagaren har skött sig. En tydlig nackdel om Swedbank jämförs med en annan storbank.

Kunder till SEB är skyldiga att utan fråga från banken årligen lämna årsredovisningar och alltid informera om ägarförändringar och andra viktiga förändringar i företaget. Skyldigheten att informera har även kunder till Nordea och Swedbank och Nordea har dessutom rätt att säga upp krediten om de inte får sådan information. Handelsbanken har valt att fråga kunderna om motsvarande utan att hänvisa till allmänna villkor.

Ovanstående är enbart exempel och begränsade till just checkräkningskrediter men slutsatsen är generell. Oavsett vilka pengar du eller ditt företag ska låna är viktigt att inte enbart läsa det enkla!

Läs mer