Är räntor på avbetalningslån förhandlingsbara?

2016-01-29

Räntor på avbetalningslån och leasingavtal är från början möjliga att förhandla på samma sätt som räntor på andra former av lån, men det finns en viktig skillnad. När företaget har tecknat avbetalningslånet eller leasingavtalet kan lånet eller avtalet inte flyttas mellan bankerna eller finansbolagen och därmed är det praktiskt svårt att förhandla om räntevillkoren. Samtidigt är behovet att göra detta normalt lågt, då de flesta företag konkurrensutsätter finansbolagen när lånet eller avtalet tecknas och räntan ofta är kopplad till en marknadsränta, vilket gör att den är rörlig både upp och ner.

Ibland förekommer det ändå att företag flyttar avbetalningslån men ofta sker det genom att avbetalningslånet löses helt och att en ny bank beviljer att nytt lån med säkerhet i företagsinteckningar istället för själva maskinen eller inventariet.

Läs mer