Avesta kommun väljer Fundcurve för beräkning av borgensavgifter

2020-02-06

Att beräkna marknadsmässiga borgensavgifter eller räntor vid internsbankutlåning till kommunala dotterbolag samt att ta fram beslutsunderlag tar mycket tid i anspråk. Till detta kommer det kontinuerliga arbetet att se till avgifterna återspeglar marknadsmässiga förhållande.

 

Fundcurve erbjuder därför en tjänst för beräkning av borgensavgifter. Uppdatering görs årligen eller på kommunens begäran vid exempelvis nyupplåning eller förändring av låneportföljens löptidprofil.

 

Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Avesta kommun!

Läs mer