Bjuvs kommun ger Fundcurve förnyat förtroende

2018-09-19

Sedan några år tillbaka arbetar Fundcurve med Bjuvs kommun och hjälper kommunen med att beräkna marknadsmässiga borgensavgifter. När en kommun går i borgen för lån som tas av deras kommunala dotterbolag kan bolaget normalt sett låna pengar billigare än vad det skulle kunna gjort utan kommunal borgen. För att uppnå konkurrensneutralitet mellan det offentliga och privata måste kommunen enligt lag ta ut en borgensavgift.

Fundcurve har tidigare beräknat borgensavgiften för Bjuvs kommunala bostadsbolag. Nu har Fundcurve även fått uppdraget att beräkna en marknadsmässig borgensavgift för Bjuv Stadsnät AB.

Fundcurve är ett företag som analyserar vad som kan betecknas som marknadsmässig borgensavgift och marknadsmässig ränta på utlåning till kommunala dotterbolag beaktande av låntagarens enskilda situation givet exempelvis dennes finansiella ställning och vilka säkerheter som låntagaren erbjuder.

Läs mer