Dags att förhandla räntan med banken?

2020-09-24

När en bank skall prissätta en företagskredit tittar banken framförallt på företagets kreditvärdighet. Logiken är: ju bättre kreditvärdighet desto lägre ränta. Hur banken värderar de säkerheter som ställts för lånen spelar också en viss roll.

Men att förbättra företagets kreditvärdighet tar tid. Vill man han en bättre ränta idag måste man förhandla med banken.
Fundcurves förhandlingsunderlag visar på ett enkelt sätt hur mycket ett företag kan spara genom att:

  1. Förhandla med banken
  2. Erbjuda banken bättre säkerheter
  3. Förbättra företagets kreditvärdighet

Kontakta din revisions- eller redovisningsbyrå för ett förhandlingsunderlag och en bättre ränta idag!

Läs mer