Debatt om kommunernas modell för fastställande av borgensavgift

2019-12-16

Hyresgästföreningen menar att hyresgästerna inte är kommunens bankomater. Detta är i sak helt korrekt. 

Borgensavgiftens syfte är att verka konkurrensneutraliserande mellan privat och offentligt ägda bolag. Den får inte utan vidare användas för att täppa till hål i den kommunala budgeten.

Framförallt belyser nedan debattartikel hur viktigt det är det är med en tydlig och transparent modell i botten och en gedigen förankring när man fattar ett beslut om borgensavgiftens nivå. Det är också därför vi på Fundcurve ser en kraftigt ökad efterfrågan på våra tjänster.

http://www.barometern.se/debatt/hyresgasterna-ar-inte-kommunens-bankomater/

Läs mer