Enklare för företag att byta bank

2014-09-10

För att underlätta för företag att byta bank har Bankföreningen (där alla banker är medlemmar) tagit fram en ny rutin som innebär att den nya banken kan hjälpa till att avsluta konton och annat hos den gamla banken. Det blir alltså enklare för företag genom att de enbart behöver ha kontakt med den nya banken. Bankföreningen har också tagit fram en checklista som visar vad företag som byter bank bör tänka på.

Vår erfarenhet är att det har varit enkelt för företag att byta bank redan tidigare och även om det inte framgår av checklistan tar den nya banken ansvar för att flytta de olika former av bankfinansiering som företagen har. Ibland kan det finnas finansiering som inte går eller av kostnadsskäl inte är lämplig att flytta direkt, där de vanligaste exemplen är bundna lån och leasingavtal, och dessa får då var kvar i den gamla banken tills de löper ut.

Läs mer