Finansiering på lika villkor?

2019-12-20

”Finansiering på lika villkor?” Det är rubriken på Konkurrensverkets senaste rapport. Borgensavgiften är den mekanism som skall säkerställa att offentlig och privat verksamhet har samma lånevillkor. Men hur beräknas borgensavgifterna och håller de beräkningarna måttet? 

Fundcurve, som är experter på beräkning av borgensavgifter och räntetillägg, har bidragit till analysdelen av rapporten.

http://www.konkurrensverket.se/nyheter/stora-olikheter-i-kommunala-bosta...

Läs mer