Från över 4 % till 2 % i ränta för Jägersbo

2015-08-17

AB Jägersbo bedriver camping, catering- och restaurangverksamhet. De sistnämnda verksamheterna växer kraftigt och lyfter både omsättning och resultat till nya nivåer.

För att säkerställa att även lånevillkoren hänger med i utvecklingen gjorde företaget en analys av sina villkor. Analysen visade att nuvarande ränta på 4,14 %-enheter var omotiverat hög. Företaget tog analysen till banken.

- Efter ett par minuters diskussion landade vi på 2 % och en borgensförbindelse på 1 mkr plockades bort, berättar ägaren Mathias Persson.

- Tidigare har banken pekat på hur mycket de sänker räntan och att vi tjänar/sparar dessa pengar. Med Fundcurves analys i bagaget började diskussionen i andra änden istället. Vi utgick från bankens upplåningskostnad och rimligt påslag och såg affären i ett marknadsperspektiv istället för att utgå från vår höga nivå idag, avslutar Mathias Persson.

Vill även du betala den ränta företaget förtjänar istället för den ränta ni accepterar? Gör som Jägersbo och vänd på diskussionen!

Läs mer