Fundcurve beräknar armlängdsmässig ränta på koncerninterna lån

2019-04-02

Koncerner och deras skatterådgivare kan behöva fastställa att räntor på koncerninterna lån motsvarar en armlängdsmässig ränta. Bankernas utlåningsränta till icke finansiella företag under jämförbara förhållanden, vid tidpunkten för skuldförhållandets uppkomst är en rimlig utgångspunkt.

Fundcurve hjälper gärna till med att beräkna en marknadsmässig ränta för koncerninterna lån mellan svenska aktiebolag.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer