Fundcurve ger Bjuv kommun råd om marknadsmässiga borgensavgifter

2018-04-03

Bjuv kommun har anlitat Fundcurve för att säkerställa att den borgensavgift som debiteras stadens kommunala bostadsbolag är marknadsmässig.

Det är vanligt att kommuner går i borgen för sina kommunala bolag. Med kommunen som borgensman kan det kommunala bolaget låna upp pengar mycket billigare än vad det skulle kunna göra på egna meriter. För att inte snedvrida konkurrensen ska då kommunen ta ut en borgensavgift.

Enligt EUs statsstödsregler och Kommunallagen måste kommunen ha ett väl underbyggt beslutsunderlag. Bland annat måste man kunna visa att borgensavgiften är marknadsmässig. Är avgiften för låg kan det vara en otillåtet gynnande av den egna verksamheten och om avgiften är för hög kan det utgöra en olovlig värdeöverföring från det kommunala bolaget till kommunkassan.

Vad är då marknadsmässigt? Fundcurves modell simulerar vilka villkor det kommunala bolaget skulle erbjudas av en affärsbank. Modellen utgår från affärsbankernas prissättning med beaktande av de s.k. Baselreglerna och tillämpning av intern riskklassificering.

Att fastställa marknadsmässiga borgensavgifter tar stora utredningsresurser i anspråk ute hos kommunerna. I Fundcurves modell är det mesta av jobbet gjort.  Modellen uppdateras regelbundet med marknadsdata och regelverksförändringarna för att alltid kunna erbjuda dagsaktuella analyser. 

 

Läs mer