Fundcurve hjälper kommuner att fastställa marknadsmässiga borgensavgifter

2017-12-05
Det är vanligt att kommuner går i borgen för sina kommunala bolag. Med kommunen som borgensman kan det kommunala bolaget låna upp pengar mycket billigare än vad det skulle kunna göra på egna meriter. Eftersom kommunala bolag enligt lag ska drivas efter affärsmässiga principer blir den låga räntan i praktiken ett olagligt statsstöd. Därför ska kommunen ta ut en marknadsmässig avgift, en s.k. borgensavgift, för att kompensera för den ekonomiska fördel detta innebär för det kommunala bolaget.
 
Vad är då en marknadsmässig avgift? Många ekonomichefer på Sveriges kommuner brottas med denna fråga. Vi vet! Kontakta oss på Fundcurve för en offert.
Läs mer