Fundcurve skapar debatt kring företagsräntor

2013-03-29
Redan en månad efter lansering börjar vi se effekterna av Fundcurve och vårt bidrag till att göra företagsräntor både begripliga och rättvisa.
 
Catrin Fransson, vice VD på Swedbank, tycker i Carolina Neuraths Börsblogg på SvD att ”vi borde bli mycket bättre på att visa hur man sätter pris för företagsutlåning”. Detta uttalande kommer efter att organisationen Företagarna gjort en undersökning bland sina medlemmar som visar att räntorna dessa betalar på sina checkräkningskrediter varierar så stort att spridningen inte kan förklaras av regelverket. 
 
Den alltför stora spridningen förklaras enligt vår mening istället av den intransparens som råder och som medför att det enskilda företaget inte känner till sin Fundcurve och därmed inte vet vilken ränta just det bör betala på sina lån. Vi uppmanar därför små och medelstora företag att ta till vara på Swedbanks nyfunna inställning och fortsätta att skapa en mer saklig diskussion kring räntesättningen, med fördel genom att använda våra rapporter som visar företaget Fundcurve. Hittills har samtliga företag som enligt vår rapport haft ett förhandlingsutrymme och som berättat om utfallet vid bankförhandlingen lyckats förhandla ner sin ränta. Detta gäller oavsett vilken bank företaget haft och visar att bankerna är mottagliga för argumentation när den är saklig och bekräftar vår tidigare undersökning där vi funnit att 9 av 10 företag kan förhandla ner sin ränta.
Läs mer