Gävle kommun först med löpande beräkning av marknadsmässiga borgensavgifter

2019-04-09

Gävle kommun först med löpande beräkning av marknadsmässiga borgensavgifter

Vi har varit i kontakt med ett stort antal kommuner och vet att arbetet med att fastställa borgensavgifter eller räntor vid internsbankutlåning till kommunala bolag samt att ta fram beslutsunderlag tar mycket tid i anspråk. Till detta kommer det kontinuerliga arbetet att se till avgifterna återspeglar marknadsmässiga förhållande.

Därför har vi tagit fram en ny tjänst där Fundcurve analyserar avgifterna årligen eller löpande. Löpande uppdatering görs på kommunens begäran vid exempelvis nyupplåning eller omstrukturering av skuldportföljen.

Först ut är Gävle kommun. Vi ser fram emot ett spännande samarbete!

Läs mer