Högre genomsnittsräntor på företagslån och checkräkningskrediter i december 2016

2017-01-27

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya lån till företag ökade från 1,22 procent i november till 1,27 procent i december. Den rörliga företagsräntan ökade från 1,14 procent i november till 1,18 procent i december. Det visar SCBs Finansmarknadsstatik för december.

”Det är svårt att dra några slutsatser för en enskild månad men det har länge legat i luften att marknadsräntorna skulle börja krypa uppåt. Vårt råd till små- och medelstora företag är att kontrollera räntevillkoren nu. Men stigande marknadsräntor kommer räntegapet, d.v.s. skillnaden mellan vad man faktiskt betalar i ränta och vad som är en motiverad ränta, bara att öka, kommenterar Erik Öberg, verksamhetsansvarig på Fundcurve.

Läs mer