Hur fungerar räntor på checkräkningskrediter?

2016-01-27

En checkräkningskredit är en vanlig form av finansiering för företag och den ränta företaget betalar fungerar inte på samma sätt som räntan företag betalar på lån. Skillnaden är att företaget dels betalar en ränta när krediten används och dels betalar en ränta eller avgift för att ha tillgång till krediten. Den fasta räntan dras normalt direkt från företagets konto den 1 januari varje år och kallas hos Danske Bank, SEB, Swedbank och de fristående sparbankerna kreditavgift. Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank och Nordea kallar den istället för kontraktsränta.

Kreditavgiften eller kontraktsräntan styrs främst av hur mycket företaget använder checkräkningskrediten och den ränta som företaget betalar när den används styrs främst av företagets kreditvärdighet och vilka säkerheter det har lämnat till banken. Under november 2015 uppgick summan av dessa båda delar i snitt till 1,68 % för nya eller omförhandlade checkräkningskrediter, men siffran är påverkad av storföretagens förutsättningar. Små och medelstora företag betalar ofta en fast ränta i intervallet 0,5 - 1,0 % och en rörlig ränta i intervallet 1,0 - 3,0 %. Använd gärna vår tjänst för att snabbt och kostnadsfritt se vilken ränta som är motiverad för just ditt företag!

Läs mer