Hur fungerar rörliga räntor för företag?

2014-08-17

Ungefär 70 % av de svenska företagslånen har rörliga räntor och resterande 30 % har fasta räntor. Som rörliga räntor räknas då räntor som ska förändras minst var tredje månad och med företagslån avses alla former av pengar som företag lånar från bankerna. Här ingår alltså även checkräkningskrediter, fakturabelåningar och leasingavtal.

Det finns egentligen två olika former av rörliga räntor. Dels räntor där banken och företaget avtalar om en viss ränta den dagen lånet beviljas och som ibland även kallas förnärvarande ränta eller ränta för närvarande. Dels räntor där banken och företaget istället avtalar om ett fast påslag (som på bankspråk kallas marginal) ovanpå en marknadsränta, oftast STIBOR 90, som är den ränta de svenska bankerna betalar när de lånar pengar av varandra under 90 dagar.

Rörliga räntor som baseras på en marknadsränta justeras med jämna intervaller, exempelvis var tredje månad, och hur de ska utvecklas är enkelt för företaget att bevaka. Alla förändringar ska fullt ut motsvaras av förändringar i marknadsräntan som är offentlig och finns att läsa i både tidningar och på webben.

För övriga rörliga räntor som är de vanligaste på lån till små och medelstora företag är situationen det omvända. Företaget kan självklart följa hur den egna räntan utvecklas men har ingen insyn i varför. Det uttalade syftet är att förändringar i bankens kostnader för att själv låna pengar eller regler som påverkar hur banken i övrigt finansierar lånen ska styra hur räntan utvecklas, men så fungerar det i praktiken inte hos någon bank.

Lika snabba som bankerna är på att höja de rörliga företagsräntorna när de måste betala mer för att själva låna pengar, lika långsamma är samma banker på att sänka när deras egna lån blir billigare. Vår uppfattning är att detta beror på att bankernas system med automatik höjer räntorna i förstnämnda situation samtidigt som sänkningar kräver en aktiv handling av den som är kundansvarig.

Eftersom kundansvariga utvärderas på bland annat lönsamhet på sina kunder är uteblivna motiverade sänkningar ett enkelt och bra sätt att prestera bättre. Agerandet som sådant är helt naturligt och drivkraften att tjäna så mycket pengar som möjligt kan knappast medarbetare inom just bankerna kritiseras för. Däremot är vår uppfattning att flertalet små och medelstora företag har en tro att systemet fungerar på ett mer rättvist och logiskt sätt och därför inte förstår att även rörliga räntor måste bevakas. En bevakning som med våra analyser är både enkel och garanterat lönsam.

Läs mer