Hur utvecklas företagsmarginalerna, FI?

2013-03-13

Idag har Finansinspektionen (FI) återigen publicerat sin rapport "Bankernas räntor och utlåning". FI publicerar dessa rapporter sedan ett år tillbaka då myndigheten fick uppdraget från regeringen att övervaka kreditinstitutens kreditgivning och kreditvillkor.
FI:s rapport var återigen fokuserad på utvecklingen av bolånemarginalerna och det konstaterades att dessa fortsatte att öka under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Även om vi anser att FI:s metodik för dessa beräkningar kan ifrågasättas är det mest intressanta enligt oss att FI fortsatt inte gör någon ansats att utvärdera hur räntemarginalerna till företag ser ut och utvecklas. Hur förändrades dessa under fjärde kvartalet? Hur höga är de jämfört med bolånemarginalerna?
Visserligen kan FI:s konsumentskyddsuppdrag i viss mån ses som mer angelägen för hushållen men vi menar att även företagen, inte minst de små och medelstora, har ett informationsunderläge mot bankerna vad gäller prissättningen av lån. Till skillnad från bolån finns för företag inga listpriser, det går inte att jämföra med grannens ränta och det finns inga andra jämförelsetjänster såsom SvD:s räntekartan. 
Vi anser att det bör bli ett större fokus på de lånevillkor som företagen möter. Detta bör inte endast inbegripa deras möjligheter att få lån, utan även i de fall lån beviljas är det viktigt att följa upp för att se om räntesättningen är rimlig. Det är i slutändan de små- och medelstora företagens villkor generellt, med lånevillkoren som en viktig del, som avgör hur svensk tillväxt och arbetslöshet utvecklas framöver.

Läs mer