Läs om redovisningsbyrån Progredo som använder våra ränteanalyser

2014-01-03

SRFs medlemstidning Redovisningskonsulten intervjuar i senaste numret Peter Boiardt på redovisningsbyrån Progredo i Östersund. Som användare av våra ränteanalyser lyfter Peter bland annat fram att analyserna är mycket pedagogiska och leder till konstruktiva möten med både banker och kunder. De kunder som har förhandlingsutrymmen uppskattar självklart att med stöd av Progredo och analysen få räntesänkningar. Samtidigt menar Peter att även de kunder som saknar förhandlingsutrymmen genom analyserna får en bättre förståelse för hur banken resonerar och hur de över tid kan påverka sina räntevillkor. Hela artikel finns att läsa här.

Läs mer