Ludvika kommun väljer Fundcurve för beräkning av borgensavgifter

2022-09-28
Fundcurve erbjuder en tjänst för beräkning av marknadsmässig borgensavgift till de kommunala bolagen. Tjänsten bygger på en modell som simulerar affärsbankernas prissättning av företagskrediter, med utgångspunkt från det så kallade Baselregelverket. Modellen har visat sig robust och trovärdig, vilket lett till att den använts av flera kommuner och av Konkurrensverket. Modellen simulerar skillnaden i villkor som en bank skulle erbjuda det kommunala bolaget jämfört med kommunen som låntagare.

Läs mer