Nya Basel 3-regler motiverar nu sänkta företagsräntor

2014-01-01

Nu vid årsskiftet trädde delar av de nya Basel 3-reglerna ikraft. Bland annat innebär de nya reglerna väsentligt lägre kapitalkrav för lån till små och medelstora företag, dels genom att totala lånevolymer i intervallet 0,6 – 1,0 miljoner euro beräknas enligt en för låntagarna och bankerna mer fördelaktig modell och dels genom att alla totala lånevolymer upp till 1,5 miljoner euro får lägre riskvikter.

Konsekvensen av de nya reglerna blir antingen lägre företagsräntor eller ytterligare ökad lönsamhet för bankerna. Syftet är att stimulera utlåningen till små och medelstora företag och att räntevillkoren för dessa ska förbättras. Enligt våra beräkningar motiverar regelförändringen en räntesänkning på 1,2 procentenheter för ett företag med totala lån i intervallet 0,6 – 1,0 miljoner euro och som idag betalar en genomsnittlig ränta på 3,7 %. För övriga företag med lån understigande 1,5 miljoner euro är motsvarande motiverade räntesänkning 0,5 procentenheter.

Har du ett företag som har lån på maximalt 1,5 miljoner euro, d v s drygt 13 miljoner kronor? Våra beräkningar som ligger bakom ränteanalyserna är redan uppdaterade och just ditt företags besparingspotential är därför enbart två minuter bort! 

Läs mer