Nya borgensavgifter? – Inga problem!

2021-09-27

Allt fler kunder väljer Fundcurves avtalslösning för borgensavgifter. Kommuner kan då när som helst begära en uppdatering av borgensavgifterna. Det blir nämligen allt vanligare att kommuner regelbundet uppdaterar sina borgensavgifterna under året.

Skäl till att vilja uppdatera borgensavgifterna är exempelvis större förändringar i skuldportföljen såsom nyupplåning eller amortering, alternativt att man vill beräkna en borgensavgift per lån. Borgensavgiften följer då typiskt sett lånet till dess att det förfaller eller omsätts.

Eftersom borgensavgifter handlar om ren regelefterlevnad har Fundcurve valt att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder. En standardrapport med en uppdaterad skuldportfölj är allt vi behöver för att kunna leverera nya värden. Och våra kunder kan ägna sig åt att leverera verkliga värden till kommunmedborgarna istället. Bra va?

#borgensavgift #internränta #fundcurve

Läs mer