Räntor på checkräkningskrediter i snitt 2,50 %

2014-10-02

Räntorna på nya och omförhandlade checkräkningskrediter uppgick under augusti i snitt till 2,50 % och i siffran ingår både den rörliga och eventuella fasta räntan.

I blogginlägget här framgår att motsvarande snitt under januari var 2,93 % och därefter har alltså de faktiska räntorna på checkräkningskrediter fallit.

Funderar du över företagets befintliga ränta eller överväger du en ny checkräkningskredit? Tänk på att villkoren på checkräkningskrediten inte kan bedömas isolerat utan måste ses tillsammans med företagets övriga villkor på bankfinansieringen. Till skillnad mot vad de flesta företag förväntar sig är det även en fördel i diskussionen om räntan om checkräkningskrediten nyttjas mycket. Banken lånar nämligen själv de pengar som kan komma att utnyttjas oavsett om företaget faktiskt utnyttjar beloppet eller inte. Ett högt nyttjande skapar därför bra förutsättningar för en låg fast ränta.

Läs mer